Hoàn công nhà ở là một trong những thủ tục quan trọng trong xây dựng nhà ở, đây là bước cuối cùng để hợp thức hóa tài sản trên đất và quyền sở hữu sử dụng đất. Nhìn chung, thủ tục hoàn công không mấy xa lạ, nhưng đối với những người mới tiếp xúc lần đầu thì đây là chủ đề nên tìm hiểu.

Hoàn công nhà ở là gì?

Hoàn công là gì?

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công. (Theo Wikipedia).

Lý do cần hoàn công nhà ở

Sau khi hoàn thành thi công – xây dựng nhà ở, việc làm thủ tục hoàn công được thực hiện nhằm cập nhật những thay đổi về nhà ở, đất đai sau khi xây dựng. Đây là công việc quan trọng để đánh dấu sự thay đổi nhà đất lên trên Giấy chứng nhận sử dụng đất và các tài sản liên quan. Làm thủ tục hoàn công điều kiện tiên quyết để cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp sổ đỏ cho chủ sở hữu.

Nếu bạn muốn vay vốn ngân hàng thì việc có sổ đỏ sẽ được thực hiện một cách rất dễ dàng. Ngoài ra, việc tiến hành mua bán đất khi hoàn thành hoàn công nhà ở sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Khi hoàn thành thủ tục hoàn công nhà ở, việc đăng ký kinh doanh hoặc làm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thủ tục hoàn công nhà ở

Chuẩn bị hồ sơ hoàn công

Thủ tục hoàn công nhà ở

Theo thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ quy định tới 08 loại giấy tờ cần phải đáp ứng khi tiến hành làm thủ tục hoàn công. Hồ sơ được nộp tại UBND cấp có thẩm quyền. Bao gồm:

  • Giấy phép xây dựng
  • Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
  • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
  • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
  • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).
  • Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
  • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Lệ phí hoàn công

  • Lệ phí lập bản vẽ phụ thuộc vào từng đơn vị thực hiện, nhưng nhìn chung khoảng 10.000 – 15.000 đồng/m2 sàn xây dựng.
  • Lệ phí trước bạ: 1%/ tổng giá trị căn nhà.

Nhìn chung, chi phí hoàn công thường rơi vào khoảng 15 triệu – 30 triệu đồng, tuỳ diện tích và kết cấu căn nhà.

Quy trình và thời gian hoàn công nhà ở

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với cá nhân thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ).

Bước 1:

Chủ sở hữu nộp hồ sơ, nhận phiếu chuyển cơ quan thuế (chi cục thuế Quận/ Huyện) và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng UBND Quận/ Huyện (tổ tiếp nhận và trả hồ sơ) theo nguyên tắc “một cửa”.

Bước 2:

Văn phòng UBND chuyển hồ sơ cho phòng quản lý đô thị Quận/ Huyện thụ lý hồ sơ, dự thảo tờ trình + giấy chứng nhận (hoặc ký công văn trả lời không thuận giải quyết hồ sơ), lập phiếu chuyển chi cục thuế quận/ huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 3:

Văn phòng UBND trình chủ tịch UBND Quận/ Huyện ký giấy chứng nhận và nhận lại hồ sơ và giấy chứng nhận đã ký, chuyển cho tổ tiếp nhận và trả hồ sơ để trả cho chủ sở hữu.

Bước 4:

Chủ sở hữu nhận phiếu chuyển liên hệ chi cục thuế Quận/ Huyện. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu liên hệ văn phòng UBND Quận/ Huyện để nhận giấy chứng nhận.

Lưu ý:

(*) Việc xác định thời gian cụ thể cho từng khâu, bộ phận của quy trình này do chủ tịch UBND Quận/ Huyện quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

(*) Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, phòng quản lý đô thị Quận/ Huyện có công văn trả lời (nêu rõ lý do) trong thời gian 15 ngày.

Nguồn: myhoomee.vn