Những thay đổi trên iOS 14 mà Apple công bố yêu cầu tất cả các ứng dụng trong App Store phải hiển thị lời nhắc cho người dùng iOS 14 theo khuôn khổ AppTrackingTransparency. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cách Facebook nhận và xử lý sự kiện chuyển đổi từ những công cụ như Facebook pixel. Khi Apple thực thi và yêu cầu này hiển thị trên Facebook, nhà quảng cáo nào chạy chiến dịch nhắm mục tiêu người dùng iOS 14 thì sẽ chịu ảnh hưởng từ các giới hạn chia sẻ dữ liệu.

Nếu tối ưu hóa, nhắm mục tiêu hoặc báo cáo về sự kiện trên web từ Facebook pixel hoặc bất kỳ công cụ kinh doanh nào khác của Facebook, bạn sẽ phải thực hiện một số bước để cập nhật thiết lập sự kiện và quản lý những thay đổi này.

Hoàn tất quy trình xác minh miền

Bạn nên xác minh miền trang web. Theo cách làm tốt nhất, tất cả các doanh nghiệp đều nên xác minh miền. Việc xác minh miền trở nên đặc biệt quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu nếu miền của bạn tích hợp pixel của nhiều doanh nghiệp hoặc tài khoản quảng cáo cá nhân. Lưu ý rằng xác minh miền không phải là quy trình mới và doanh nghiệp có thể hoàn tất quy trình này từ Trình quản lý kinh doanh. Sự khác biệt chính là quy trình xác minh miền cần được thực hiện ở miền cấp cao nhất có hiệu lực cộng thêm một (eTLD+1) nhưng quy trình thì giống nhau. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh miền.

Lập kế hoạch hoạt động với 8 sự kiện chuyển đổi cho mỗi miền

Bạn chỉ cấu hình được tối đa 8 sự kiện chuyển đổi duy nhất cho mỗi miền trang web có thể được sử dụng để tối ưu hóa chiến dịch. Nhóm quảng cáo nào tối ưu hóa cho sự kiện chuyển đổi không còn nữa thì sẽ bị tạm dừng. Bạn có thể cấu hình 8 sự kiện chuyển đổi này trong Trình quản lý sự kiện. Tìm hiểu thêm về tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp.

Xem thêm: Cách Facebook sử dụng công nghệ máy học để phân phối quảng cáo

Cấu hình ban đầu và cách thay đổi

Facebook sẽ tạo cấu hình ban đầu cho sự kiện chuyển đổi được cho là liên quan đến doanh nghiệp nhất, dựa trên hoạt động của bạn. Tất cả các sự kiện khác sẽ không còn hoạt động với mục đích tối ưu hóa chiến dịch. Bạn có thể chỉnh sửa lựa chọn sự kiện chuyển đổi trong Trình quản lý sự kiện của Facebook. Bạn nên xác định 8 sự kiện chuyển đổi quan trọng nhất đối với kết quả kinh doanh trọng yếu và đánh giá xem có cần thay đổi gì đối với chiến lược đo lường hoặc chiến dịch hay không. Bạn có thể sắp xếp 8 sự kiện chuyển đổi của mình theo thứ tự ưu tiên trong Trình quản lý sự kiện. Lưu ý rằng khi khách hàng thực hiện nhiều hành động trong khoảng thời gian chuyển đổi thì chỉ sự kiện có mức độ ưu tiên cao nhất mới được gửi, nên tất cả các sự kiện khác có thể báo cáo số lượng thấp hơn dự kiến, ngay cả khi các sự kiện này nằm trong số 8 sự kiện tối đa. Những sự kiện này có thể vẫn đang diễn ra nhưng không phản ánh trong báo cáo của Trình quản lý sự kiện. Tìm hiểu thêm về mức độ ưu tiên của sự kiện.

Khi tạo nhóm quảng cáo, bạn chỉ chọn được 1 trong 8 sự kiện chuyển đổi đã chỉ định để tối ưu hóa. Bạn nên cân nhắc xem có cần tối ưu hóa cho các mục tiêu phần trên phễu như số lượt xem trang đích và số lượt click vào liên kết hay không. Ví dụ: Nếu không thể xác minh các miền của mình hoặc hiện đang sử dụng nhiều hơn 8 sự kiện chuyển đổi cho mỗi miền để tối ưu hóa hoặc báo cáo, bạn nên cân nhắc việc tối ưu hóa cho các lựa chọn tối ưu hóa phần trên phễu như lượt xem trang đích. Lượt xem trang đích không tính vào giới hạn 8 sự kiện chuyển đổi trên mỗi miền.

Nguồn: Facebook Business